Riaďte celú vašu pohrebnú službu v jednom systéme

Zorganizujte pohreby pre pozostalých rýchlo a efektívne. Zvyšný čas môžete venovať podpore pozostalým.

Riaďte a kontrolujte organizáciu z jedného systému, nech sa nachádzate kdekoľvek. 

 

Ako najväčší poskytovateľ informačného systému pre sociálne služby na Slovensku má bohaté skúsenosti ako viesť, evidovať dokumentáciu a zjednodušiť prácu zamestnancom.

 

Všetko čo potrebujete

Centrálna evidencia pohrebov

Veďte centrálnu evidenciu pohrebov rýchlo a efektívne.

Prehľad pohrebov

Vytvorte parte na pár klikov

Jednoducho vyklikáte parte podľa požiadaviek pozostalých a systém vám vygeneruje parte.

Prehľad parte

Príkazné zmluvy

Systém vám zároveň vygeneruje Príkazné zmluvy.

Prehľad príkazných zmlúv

Objednávka pohrebu online

Nechajte vyplniť údaje o pozostalom, príbuzných. Všetky údaje sa vám rovno zobrazia v systéme.

Dokumenty a fotografie týkajúce sa pohrebov

Kalendár pohrebov

Systém vám automaticky naplánuje pohreb, ktorý sa zobrazí v Kalendári. Kalendár tak uvidí každý zamestnanec.

Kalendár pohrebov

Objednávka kvetov

Vytvorte si vzory kvetov, ktoré vám zjednodušia prácu pri objednávaní a vyskladaní kvetov.

Prehľad objednávok kvetín

Okrem iného v systéme nájdete aj moduly pre evidovanie jázd, dochádzky, služobnej hotovosti a mnoho ďalšieho.

Chcete aj Vy bezplatnú prezentáciu vo Vašom spoločnosti?

Dohodnite si stretnutie s našimi zamestnanci a presvedčte sa o našom produkte sami. Za prezentáciu neúčtujeme nič, ani keby ste sa rozhodli náš produkt nepoužívať.