Informačný systém

pre Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 

Práca v teréne nebola nikdy jednoduchšia

Prax ukazuje, že pri návšteve pacientov nie je čas dôkladne spísať Dekurz ošetrovateľskej starostlivosti. Pri novom pacientovi je potrebné ešte zvlášť vyplniť ošetrovateľský záznam či vykonať rôzne testy.

Spoločnosť DODS SYSTEM prišla s riešením ako túto prácu zjednodušiť.

 

Ako najväčší poskytovateľ informačného systému pre sociálne služby na Slovensku má bohaté skúsenosti ako viesť, evidovať dokumentáciu a zjednodušiť prácu zamestnancom.

 

Všetko čo potrebujete

Návrh ošetrovateľskej starostlivosti

V systéme nájdete predpripravený Návrh ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý môžete vytlačiť vašému budúcemu pacientovi.

Návrh na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti

Plán oše. starostlivosti

Jednoducho naplánujte frekvenciu výkonov. Podľa plánu vám systém automaticky naplánuje výjazdy.

Plán ošetrovateľskej starostlivosti

Ošetrovateľský záznam

Vyplňte jednoducho a rýchlo ošetrovateľský záznam. Stačí len pár kliknutí.

Ošetrovateľský záznam

Kontrola- Lekár

Do systému môže mať prístup aj lekár, aby sa zefektívnila komunikácia o zdravotnom stave pacienta.

Kontrola - lekár

Vyplňte testy, ktoré potrebujete

V systéme nájdete aj testy, ktoré potrebujete k zhodnoteniu stavu pacienta.
Napr.

Nortonovej škálaFrail testZáznam hojenia ránOšetrovanie rán

Dekurz

Jednoduchý Dekurz, v ktorom môžete zaznamenať aj poučenie pacienta, ktoré vám rovno podpíše. Taktiež môžete priložiť fotogragiu, ktorá bude tvoriť prílohu Dekurzu so zaznamenaním dátumom a popisom rany.

Dekurz ošetrovateľskej starostlivosti

Okrem iného v systéme nájdete aj moduly pre evidovanie jázd, dochádzky, služobnej hotovosti a mnoho ďalšieho.

Chcete aj Vy bezplatnú prezentáciu vo Vašom spoločnosti?

Dohodnite si stretnutie s našimi zamestnanci a presvedčte sa o našom produkte sami. Za prezentáciu neúčtujeme nič, ani keby ste sa rozhodli náš produkt nepoužívať.