Zaznamenávanie úkonov

Od riaditeľa až po vrátnika …

Všetky informácie  o Vašich

prijímateľoch (PSS)

Starostlivosť

Platby

 

Dokumentácia

Všetky informácie

o Vašich

zamestnancoch 

Dochádzka

Výkon a činnosti

Dokumentácia

Generovanie odborných výstupov

z jednotlivých úsekov

Sociálny úsek

Zdravotný úsek

Technicko hospodársky

úsek

Stravovací úsek

Ekonomický modul

Vám prináša riešenia

Naša filozofia

Priniesť Vám informačný systém, ktorý Vás odbremení od kopy papierov a umožní Vám efektívne tráviť čas s prijímateľmi.

Prostredníctvom informačného systému DODS zabezpečiť:

– Komplexné riešenia pre Vaše zariadenia

– Zjednodušenie a zefektívnenie práce

– Dokonalý prehľad o zriadení a vnútorných procesoch

– Odborné a komplexné výstupy v súlade s legislatívou a štandardami

– Zlepšenie a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb

DODS SYSTEM sa stane Vašim pomocníkom.

Celé zariadenie pod jednou strechou. 

JEDNODUCHO A ZROZUMITEĽNE

Či už ste doma, cestujete vlakom alebo sa nudíte na dovolenke, môžete mať prehľad o každej časti Vášho zariadenia.

Pre koho je systém určený?

Pre sociálne zariadenie, ošetrovateľské či opatrovateľské služby.

PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

PRE POSKYTOVATEĽOV OPATROVATEŠKÝCH SLUŽIEB

PRE POSKYTOVATEĽOV DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

PRE SAMOSPRÁVY

BEZPEČNOSTNÝ SOFTVÉR

 

SYSTÉM JE FLEXIBILNÝ –

vie sa prispôsobiť Vašim požiadavkám

 

MODULY UŠITÉ NA MIERU

 

OKAMŽITÉ REAGOVANIE NA LEGISLATÍVNE ZMENY

 

Dôslednosť   

Odbornosť  

Dômyselnosť 

 Spoľahlivosť

zvyšujeme kvalitu

  Celá Vaša organizácia

       v jednej jedinej

       APLIKÁCIÍ.      

Používateľov

zariadení

%

trhu

Prichádzali sme na to, že nedokážeme  našu vlastnú databázu spravovať. Báli sme sa, že by mohli byť údaje zneužité. Nevedeli sme našu databázu zabezpečiť tak ako nám to ponúka program DODS.

Riaditeľka Zariadenie pre seniorov a Špecializovaného zariadenia

Kým sme nemali informačný systém DODS , tak si každý úsek spracovával vlastné údaje o klientoch. Niekedy bolo veľmi náročné dostať sa k týmto údajom. Pomocou systému DODS sa tieto údaje nahodia raz, a každý úsek vidí údaje, ktoré potrebuje. Už si neviem predstaviť prácu bez DODS.

Sociálny pracovník 

Prevádzkujeme opatrovateľskú službu a najväčším problémom bolo, že sme prácu našich zamestnankýň nevedeli absolútne odkontrolovať. Roky sme hľadali kontrolný mechanizmus a vďaka systému DODS sme ho našli. Viem presne kde sa zamestnanec nachádza a aké úkony vykonáva v reálnom čase.

Riaditeľ opatrovateľskej služby

Chcete aj Vy bezplatnú prezentáciu vo Vašom zariadení? 

Dohodnite si stretnutie s našimi zamestnanci a presvedčte sa o našom produkte sami. Za prezentáciu neúčtujeme nič, ani keby ste sa rozhodli náš produkt nepoužívať.