Dotácie pre poskytovateľov

Všetky informácie o dotáciách

Na tomto mieste nájdete všetky základné informácie o čerpaní aktuálnych výziev. Okrem výziev z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vás DODS SYSTEM bude pripravovať informácie aj o iných možných formách pomoci. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konkrétnej dotácií sa prosím obracajte priamo na poskytovateľa dotácií. DODS SYSTEM je len sprostredkovateľom informácií. Napriek tomu sa budeme snažiť byť vám čo najviac nápomocní. 

Máte nápad, ale neviete či daná výzva by bola pre vás vhodná? Neviete sa orientovať v danej výzve a potrebujete poradiť? DODS SYSTEM pre vás vyčlenil našu konzultantku, ktorá sa vám bude venovať 1 x do týždňa. Priamo v systéme DODS SYSTEM v časti Helpdesk vytvoríte požiadavku Chcem konzultácie o dotácií . Náš konzultant sa vám bude snažiť pomôcť alebo nájsť čo najvhodnejšie riešenie. 

A k t u á l n e    v ý z v y

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.
(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur*.

* vzhľadom na vyhlásenú krízovú situáciu je limit na podporu humanitárnej pomoci dočasne zrušený (maximálna suma 200 000 eur uvedená v tejto výzve je suma definovaná pre systém a v prípade potreby bude prehodnotená).

Nápad pre 3 generácie

Poštová banka 

Financie môžu byť použité na:

  • 30 % z požadovanej sumy na odborné práce
  • Honoráre pre externých lektorov max 250 EUR
  • 40 % z požadovanej sumy na technické vybavenie

POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do šiesteho ročníka grantového programu Nápad pre 3 generácie.Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spoločne podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.

|

DODS SYSTEM

váš pomocník pri poskytovaní sociálnych služieba zvyšovaní štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. 

Pomáhame vám rozvíjať vaše služby, a zvyšovať vašu kvalitu.