Dotácie pre poskytovateľov

Všetky informácie o dotáciách

Na tomto mieste nájdete všetky základné informácie o čerpaní aktuálnych výziev. Okrem výziev z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vás DODS SYSTEM bude pripravovať informácie aj o iných možných formách pomoci. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konkrétnej dotácií sa prosím obracajte priamo na poskytovateľa dotácií. DODS SYSTEM je len sprostredkovateľom informácií. Napriek tomu sa budeme snažiť byť vám čo najviac nápomocní. 

Máte nápad, ale neviete či daná výzva by bola pre vás vhodná? Neviete sa orientovať v danej výzve a potrebujete poradiť? DODS SYSTEM pre vás vyčlenil našu konzultantku, ktorá sa vám bude venovať 1 x do týždňa. Priamo v systéme DODS SYSTEM v časti Helpdesk vytvoríte požiadavku Chcem konzultácie o dotácií . Náš konzultant sa vám bude snažiť pomôcť alebo nájsť čo najvhodnejšie riešenie. 

A k t u á l n e    v ý z v y

Donio a Nadácia Pontis

Donio n. f. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis grantovú výzvu pre organizácie pomáhajúce ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine.

Donio n. f. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie projektov zameraných na:

pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine alebo prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR v súvislosti s ich ohrozením vojnou, a to výlučne v súvislosti so zabezpečením ochrany ich ľudských práv, poskytnutím nevyhnutných potrieb a pomoci. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, bývaniu, práci a iným ľudským potrebám bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, sexuálnu orientáciu či iné kritériá.

|

DODS SYSTEM

váš pomocník pri poskytovaní sociálnych služieba zvyšovaní štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. 

Pomáhame vám rozvíjať vaše služby, a zvyšovať vašu kvalitu.