Ako Implementovať systém

Ako prebieha implementácia IS DODS?

Čo je obsahom zavedenia alebo implementácie systému do vašej organizácie ? Ako dlho trvá a aké má fázy? A na čo je nutné sa pripraviť?

Počas implementácie Informačného systému prechádza každé zariadenie mnohými zmenami a procesmi.  Niektoré sú náročné na čas, iné na organizáciu. Na konci tejto cesty má byť úspešne implementovaný a fungujúci informačný systém, ktorý vám pomôže efektívne riadiť organizáciu a neplytvať zdrojmi

1. Projekt implementácie (1 – 2 stretnutia)

V spolupráci s vedúcimi pracovníkmi vašej organizácie a Manažérom implementácie DODS  jednoznačne popíšte vaše procesy. Následne  vám Manažér implementácie popíše podporu v informačnom systéme a stanoví presný časový harmonogram činností nutných pre úspešné zavedenie systému do organizácie.

2. Nastavenie systému (1 – 3 mesiace)

Systém DODS vám automaticky zašle prihlasovacie údaje na váš mail a okamžite získate prístup do systému.  Následne Manažér Implementácie prejde s vami nastavenia a pomôže nastaviť systém tak, aby bol v súlade s vašimi procesmi resp. vylepšil procesy.

3. Zaškolenie zamestnancov (1 – 6 mesiace)

Školenie začína od vrchných zamestnancov, teda tých, ktorí budú mať na starosti evidenciu zamestnancov a evidenciu klientov.
Hlavným cieľom je zoznámenie sa s používateľským prostredím a základnými princípmi systému.

 

Následne sa postupne školí zdravotný úsek, opatrovateľský úsek, sociálny úsek, hospodársko technický úsek a pod.
Zaškolenie závisí od počtu klientov, počtu zamestnancov a vašej organizačnej štruktúry. Pri menšom počte sú procesy menej náročné, a teda zaškolenie z tohto pohľadu trvá kratšie.

Zavedený Informačný systém

Po úspešných školeniach a nastavení procesov, máte zavedený Informačný systém, ktorý vám uľahčí prácu.

TIP NA ZÁVER

Nesnažte sa zaviesť Informačný systém za 1 mesiac. Chce to čas a trpezlivosť.
Nastavte procesy tak, aby pri školení bežného personálu bolo jasné čo od zamestnancov očakávate.

Ak nebudete vedieť čo od systému očakávate, vaši zamestnanci budú odmietaví. Buďte zamestnancom nápomocní a vysvetlite im výhody systému.
 Vedenie správnej dokumentácie chránite vaše zariadenie, vás, vašich zamestnancov, ale hlavne tých pre koho je služba určená.

 

                                                           Prajeme veľa úspechov
                                                           Tím DODS SYSTEM