logo

Kurz: 12.10.2023- Starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou a jeho aktivizácia

Detaily kurzu
Názov12.10.2023- Starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou a jeho aktivizácia
Dátum konania12.10.2023
Začiatok konania09:00
Predpokladaný koniec12:00
Miesto konaniaPiešťany, Vajanského 58
Obsah kurzuCieľ
Starať sa o človeka s Alzheimerovou chorobou je veľká výzva, ktorá si vyžaduje trpezlivosť,
porozumenie a lásku, najmä v prostredí zariadenia sociálnych služieb.
Cieľom kurzu je objasniť ako sa starať o prijímateľa sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou
a rovnako načrtnúť možnosti jeho aktivizácie.

Obsah

Štádiá demencie a diagnostika
Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou v prostredí zariadenia sociálnych
služieb
Ako nastaviť poskytovanie sociálnej služby priamo pre potreby prijímateľa
Špecifiká komunikácie s prijímateľom sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou
Ako porozumieť a neznervóznieť
Možnosti aktivizácie prijímateľa sociálnej služby s Alzheimerovou chorobou –
reminiscencia, kognitívna stimulácia, pohybové aktivity,…
Cieľová skupina
Kurz je určený pre sociálny personál, sociálne pracovníčky, inštruktorov sociálnej
rehabilitácie, opatrovateľov a každého odborného zamestnanca v zss.

Rozsah
4 hodiny

Nadstavbou ku kurzu je E-kurz
Alzheimerova choroba a demencia s využitím Montessori prístupu k starostlivosti, ktorý nájdete na stránka www.dodsacademy.sk

Súčasťou kurzu je aj diskusia a prípadové štúdia. Prihlásiť sa môžete aj cez https://www.dodsacademy.sk/produkt/alzheimerova-choroba-a-demencia-s-vyuzitim-montessori-pristupu-k-starostlivosti-2/
Cena na osobu99,00 €-